Valgfag til folkeskolen

eFag, Valgfag om elektroniske spil

IMG_20160531_071232

Indhold:

eFag er et tilbud til de skoler/insitutioner i Gentofte kommune, der vil prøve et anderledes valgfag om elektroniske spil. Der undervises i Spilhistorie, Spilanalyse og Spilteknik for bedre at forstå det interaktive medie med gennemgående fokus på det “at spille”. Det betyder at faget både rummer teori og praksis. Vi ser på spillenes digitale fremstilling (softwaren) og arbejder med de platforme spillene er tiltænkt (hardwaren). Eleverne vil, efter bestået foredrag/kursus/grundfag, besidde nye færdigheder og viden.

Mere info om valgfaget:

http://www.efag.dk/index.php/valgfag/

Underviser: Mig, Chrisstoffer Daniel, plus eventuelt assistent.

Klassetrin: 6. – 10. klasse

Varighed: 1,5 – 2 timer – men kan tilpasses efter klassens skema.

Forløb: Gerne hver uge, og gerne flere måneder. Men kan tilpasses efter klassens skema og planlægning.

Forberedelse: Vi aftaler forberedelse i forbindelse med tilmelding, men typisk vil eleverne arbejde få lektier for fra gang til gang. Lektierne er differentieret således der tages hensyn til læse/skrive evner og eventuel spilerfaring og spilleevner.

Book: Januar-juni, på mail til Chrisstoffer Daniel Paluszewski Chrisstoffer@gentofte.dk

Sted: Vangede Bibliotek / Vangede Spilbibliotek, Vangede Bygade 45, 2820

 

Fokusområder ved næste forløb:

2.1. Faglige mål

Teori og analyse

– anvende spilsprogets terminologi i forbindelse med analyse af software og hardware

– redegøre for, hvad der er specifikt spildel og hvad der er andet medie

– redegøre for centrale genrer og udtryksformer

– redegøre for spilkulturens forskellige typer af fællesskaber (så som online, LAN party og arkade).

– redegøre for forholdet mellem et spilprodukts udformning og udtryk og dets målgruppe.

– redegøre og adskille diverse generationer inden for spil igennem tiden.

– redegøre for udvikling, opdeling og relevans levels/stages i relation til spillets historieforløb og genre.

– redegøre for valg af platform som spillet udgives på (typisk flere platforme for samme spil).

– redegøre for producentens valg af platform til salg (Cartridge, CDrom, Diskette, Download osv.)

 

Praksis

– anvende diverse platforme og afprøve deres udtryksmuligheder selvstændigt og nuanceret

– afprøve forskellige styrings redskaber (joysticks, joypads, trackballs, muse, keyboards etc.)

– anvende spilsprogets terminologi i forbindelse med en gennemgang af spil, spilserie, karakterens faser og levels/stages/niveauer.

– redegøre for produktionsvalg i forbindelse med tekniske krav og begrænsninger

– beskrive elementer som adskiller det ene spil fra det andet.

– vise særlige kendetegn, fordele og ulemper ved diverse platforme.

– redegøre for forholdet mellem produktionens form og indhold, formidlingssituation og målgruppe

– redegøre for sværhedsgrad samt placering af specielle udfordringer i udvalgte spil.

– debattere vold i spil og eventuelle relevans af denne.

 

2.2. Kernestof

Kernestoffet er:
– spilkultur

– Spilhistorien, både som hardware og software

– populære spilredskaber til styring af softwaren

– spilsprogets terminologi

– karakteristika ved spilmediet forskelligt fra andre medier

– særlige kendetegn, fordele og ulemper ved diverse platforme

– redegøre for forholdet mellem produktionens form og indhold, formidlingssituation og målgruppe

 

Fulde liste på:

http://www.efag.dk/index.php/bekendtgoerelse/#fagligemaal